پروژه‌ها و همکاری‌ها

امور کیوریتوریال«تاب‌آوری»

نمایش گروهی
کیوریتور: پروژه‌های هنری مریم مجد (ام‌ام‌ای‌پی)
محل نمایش: فاندری – دبی
تاریخ نمایش: ۸ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امور کیوریتوریال«سادگی دوگانه» | نمایش افتتاحیه‌ی گالری اینتنت در دبی

سیراک ملکونیان، شهلا حسینی، محمدحسین عماد و مژه آصف‌جاه
کیوریتور: پروژه‌های هنری مریم مجد (ام‌ام‌ای‌پی)
محل نمایش: گالری اینتنت – دبی
تاریخ نمایش: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مشاوره و آموزشگالری اینتنت

سیاست‌گذاری، مدیریت استراتژیک، طراحی ساختار سازمانی، مدیریت مجموعه، آموزش کارکنان، مشاوره‌ی عمومی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی گالری
سفارش‌دهنده: گالری اینتنت – دبی
مشاور: دفتر پروژه‌های هنری مریم مجد
تاریخ پروژه: تیر ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۱

امور کیوریتوریالنمایش ارغوان خسروی در گالری استمز بروکسل

هنرمند: ارغوان خسروی
متن نمایش: مریم مجد
محل نمایش: گالری استمز بروکسل
تاریخ نمایش: ۲۶ آبان تا ۸ بهمن ۱۴۰۱

پژوهش، تولید محتوا و ترجمهکاتالوگ نمایش ارغوان خسروی در گالری استمز بروکسل

هنرمند: ارغوان خسروی
متن نمایش: مریم مجد
محل نمایش: گالری استمز بروکسل
تاریخ نمایش: ۲۶ آبان تا ۸ بهمن ۱۴۰۱

امور کیوریتوریالبربادرفته

هنرمند: پویا آریان‌پور
کیوریتور: مریم مجد
محل نمایش: کارخانه قند کهریزک
تاریخ نمایش: ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت پروژه‌های هنرینمایش انفرادی بر باد رفته

پروژه: نمایش انفرادی بر باد رفته
هنرمند: پویا آریان‌پور
محل برگزاری: کارخانه‌ی قند کهریزک
تاریخ نمایش: ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت پروژه‌های هنریشاهنامه‌ی شاه طهماسب

معرفی و رونمایی کتاب شاهنامه‌ی شاه طهماسب
مکان برگزاری: پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰

امور کیوریتوریالیک عادت عجیب و غریب خودزیست‌نگارانه

هنرمند: آذرخش عسگری
کیوریتور: مریم مجد
محل نمایش: گالری اُ
تاریخ نمایش: ۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

امور کیوریتوریالتماس در دوردست

هنرمند: اشکان صانعی
کیوریتور: مریم مجد
محل نمایش:‌گالری اُ
زمان نمایش:‌۲۳ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۹